Chả lụa Ngọc Thành

180.000 

Không chất bảo quản, không hàn the và không phụ gia.

Danh mục: