Flip book element

Nem Huế Ngọc Thành (Kg)

Giá gốc là: 190.000 ₫.Giá hiện tại là: 140.000 ₫.

+ Sản phẩm nem huế phải đạt chất lượng cao;
+ Sản phẩm có mùi vị thơm ngon đặc trưng;
+ Sản phẩm phù hợp khẩu vị, thị hiếu của đại đa số người tiêu dùng;
+ Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.
+ Đơn vị tính: KG

Danh mục:
Đọc tiếp

Nem Huế Ngọc Thành (viên)

Giá gốc là: 120.000 ₫.Giá hiện tại là: 70.000 ₫.

+ Sản phẩm nem huế phải đạt chất lượng cao;
+ Sản phẩm có mùi vị thơm ngon đặc trưng;
+ Sản phẩm phù hợp khẩu vị, thị hiếu của đại đa số người tiêu dùng;
+ Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.
+ Số Lượng: 30 viên

Danh mục:
Đọc tiếp

Chả lụa Ngọc Thành

Giá gốc là: 199.000 ₫.Giá hiện tại là: 180.000 ₫.

Không chất bảo quản, không hàn the và không phụ gia.

Danh mục:
Đọc tiếp

Nem Huế Ngọc Thành (đòn)

Giá gốc là: 50.000 ₫.Giá hiện tại là: 35.000 ₫.

+ Sản phẩm nem huế phải đạt chất lượng cao;
+ Sản phẩm có mùi vị thơm ngon đặc trưng;
+ Sản phẩm phù hợp khẩu vị, thị hiếu của đại đa số người tiêu dùng;
+ Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.
+ Đơn vị tính: cây

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.